NOWE PRODUKTY

Softstarty serii ADXN…

Seria ADXN: prosta, kompaktowa i funkcjonalna

Softstarty serii ADXN są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują prostego, kompaktowego i szybkiego w konfiguracji produktu do regulowanego rozruchu i zatrzymania silników.
Ich wszechstronność sprawia, że nadają się do wielu zastosowań, takich jak sterowanie pompami, wentylatorami, przenośnikami, sprężarkami. Softstarty są dostępne w zakresie prądów znamionowych od 6 do 45A.

Cały typoszereg został wykonany w obudowie o szerokości 45mm i 2 rozmiarach konstrukcyjnych w zależności od ich prądu znamionowego.

Produkty wyróżniają się łatwością ustawień, dzięki szybkiej i przyjaznej dla użytkownika konfiguracji niewielkiej liczby parametrów, co skraca czas uruchomienia do minimum.

Idealnie nadają się do różnego typu aplikacji, w tym do sterowania pompami, wentylatorami, sprężarkami, przenośnikami i mieszalnikami.

Cały zakres oferty ADXN może pracować przy szerokim zakresie napięcia liniowego, znamionowo od 208 do 600VAC. Softstarty ADXN wykonano w dwóch wersjach napięcia sterowania: 24VAC/DC, typowym dla systemów automatyki oraz 100-240VAC, idealnym między innymi do systemów sterowania pompami.

WERSJA PODSTAWOWA: ADXNB
Szybka i prosta

3 ADXNB

WERSJA PODSTAWOWA: ADXNB
Szybka i prosta

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują softstartu z podstawowymi funkcjami i niezwykle prostego w konfiguracji, którego jedynym celem jest kontrolowanie łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika.
Tylko 3 parametry do ustawienia potencjometrami na panelu przednim:

– napięcie początkowe
– rampa rozruchu
– rampa zatrzymania

3 potencjometry do ustawień podstawowych

 • napięcie początkowe: 30-80%U
 • rampa rozruchu: 1-20s
 • rampa zatrzymania: 0-20s

2 wyjścia przekaźnikowe

OUT1: sterowanie stycznikiem liniowym (run)
OUT2: szczyt rampy rozruchu (TOR)

WERSJA NFC: ADXNF
Inteligentny i elastyczna

WERSJA NFC: ADXNF
Inteligentna i elastyczna

 • Komunikacja NFC umożliwia konfigurację urządzenia z użyciem aplikacji LOVATO NFC i smartfonów z systemem Android lub iOS.
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs aplikacji ułatwia identyfikację parametrów za pomocą struktury menu.
 • Dokładne, powtarzalne ustawienia.
 • Ochrona hasłem.
 • Fabrycznie ustawione do sterowania sprężarkami śrubowymi, stosowanymi w aplikacjach klimatyzacji, agregatach chłodniczych i pompach ciepła.
 • Elastyczne: wszystkie parametry można modyfikować z użyciem komunikacji NFC, by sterować dowolnym urządzeniem: pompom, wentylatorem, przenośnikiem.
 • Ustawienia można zapisać w smartfonie, a następnie skopiować do innego ADXNF – idealne do programowania serii urządzeń.

Konfiguracja przez łączność NFC

• napięcie początkowe
• rampa rozruchu
• rampa zatrzymania
• napięcie końca rampy i wyłączenia
• funkcja wyjścia przekaźnikowego
• progi zabezpieczeń
• hasło
• alarmy

2 wyjścia przekaźnikowe

programowalne (sterowanie stycznikiem liniowym, szczyt rampy – TOR, alarm globalny, alarm dedykowany)

WERSJA ZAAWANSOWANA: ADXNP
Bardzo wydajna, z wbudowaną ochroną termiczną silnika, w opcji RS485

Optical port CX04

WERSJA ZAAWANSOWANA: ADXNP
Bardzo wydajna, wbudowana ochrona termiczna silnika, w opcji RS485

 • Ustawienia parametrów przy użyciu potencjometrów lub komunikacji NFC, która umożliwia konfigurację urządzenia z użyciem aplikacji LOVATO NFC i smartfonów z systemem Android lub iOS.
 • Wbudowane elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika z konfigurowalnymi oddzielnie klasami termicznymi dla rozruchu i pracy.
 • Kontrola rampy rozruchu przez ograniczenie prądu i automatyczne dostrojenie do zmiany obciążenia.
 • Ochrona hasłem.
 • Port optyczny na panelu przednim do podłączenia modułów USB i Wi-Fi.
 • Opcjonalny moduł komunikacji RS485 (Modbus-RTU).
 • Kompatybilne z programem do ustawień Xpress i aplikacjami LOVATO NFC i SAM1.

3 potencjometry do ustawień podstawowych

(napięcie początkowe, rampa rozruchu, rampa zatrzymania). Parametry te można nadpisać również przy użyciu NFC. 

2 wyjścia przekaźnikowe

programowalne (sterowanie stycznikiem liniowym, szczyt rampy – TOR, alarm globalny, alarm dedykowany, maksymalny moment obrotowy)

Port optyczny IR do podłączenia

• CX01 – moduł USB
• CX02 – moduł Wi-Fi
• CX04 – moduł RS485

Wersję zaawansowaną, ADXNP, można wyposażyć w opcjonalny port komunikacji RS485 (kod CX04) dzięki czemu możliwa jest integracja softstartów z siecią nadzoru i monitoringu lub komunikacja z urządzeniami takimi jak sterowniki PLC czy panele HMI, co umożliwia stosowanie urządzeń w zgodzie z zasadami wyznaczanymi przez „Przemysł 4.0”.

Port optyczny na panelu przednim umożliwia podłączenie do komputera opcjonalnych urządzeń do komunikacji przez USB (CX01) i Wi-Fi (CX02) służących do programowania, pobierania danych i diagnostyki.

Nowe softstarty ADXN od LOVATO Electric posiadają certyfikaty cULus, EAC.

Łatwość użytkowania i kompaktowe wymiary, umożliwiające montaż w szafach sterowniczych o ograniczonej przestrzeni montażowej, sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem do ochrony i sterowania silnikami w wielu typach aplikacji.

POBIERZ ULOTKĘ
ZOBACZ PRODUKTY