Certyfikaty

LOVATO Electric jako jedna z pierwszych firm we Włoszech, w 1992, uzyskało certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001.

ZOBACZ I DRUKUJ

LOVATO Electric wprowadza i uzyskuje certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymogami normy ISO 14001.

ZOBACZ I DRUKUJ

Wieloletnie zaangażowanie LOVATO Electric w oszczędzanie energii i racjonalne zarządzanie jej zużyciem potwierdzone zostało uzyskaniem certyfikatu Systemu Zarządzania Energią (EMS) zgodnego z normą ISO 50001.

ZOBACZ I DRUKUJ

LOVATO Electric w 2014 roku wdraża System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) zgodny z wymogami ISO 45001

ZOBACZ I DRUKUJ

LOVATO Electric zdefiniowała cele w swojej polityce działania w oparciu o powyższe certyfikaty.

ZOBACZ I DRUKUJ

Nasze laboratoria są wyspecajlizowane i upoważnione do przeprowadzania badań, pod nadzorem ACAE, oraz upoważnione do wydawania certyfikatów ACAE / LOVAG, które są uznawane przez Unie Europejską i obowiazują na całym świecie (aparatura rozdzielcza i sterująca niskiego napięcia).

LOW VOLTAGE AGREEMENT GROUP

ASSOCIAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
(Włoskie Stowarzyszenie certyfikacji urządzeń elektrycznych)