Aplikacje

Sam1 LOVATO Electric

Dzięki aplikacji SAM1 można weryfikować pomiary odczytane z urządzeń LOVATO Electric, wysyłać komendy, pobierać i wczytywać wcześniej zapisany plik z kompletnym programem. W pliku tekstowym można zapisać listę zdarzeń pobraną z pamięci urządzenia oraz parametry. Plik tekstowy można wysłać emailem.

NFC LOVATO Electric

Aplikacja LOVATO NFC umożliwia łatwą i szybką konfigurację urządzeń LOVATO Electric, obsługujących technologię NFC, za pomocą smartfonu, nawet przy odłączonym zasilaniu pomocniczym. Można również w prosty sposób klonować, zapisywać i udostępniać ustawienia danego urządzenia.

Konfigurator Rozruchu Silnika LOVATO Electric

Aplikacja ma na celu zdefiniowanie listy produktów niezbędnych do aplikacji rozruchu silnika według określonej metody rozruch.