Nowe wyłączniki różnicowoprądowe i różnicowonadprądowe

Nowy ujednolicony z wyłącznikami nadprądowymi typ obudowy.

Wyłączniki różnicowoprądowe P1RD…

Nowa seria wyłączników różnicowoprądowych P1RD… posiada zestyki pomocnicze oraz umożliwia połączenie, jednym złączem zasilającym, z wyłącznikami nadprądowymi.

Dostępne są w zakresie do 63A, wykonaniu 2 i 4 polowym, z charakterystyką typu AC lub A oraz prądem różnicowym zadziałania 30mA i 300mA. W ofercie akcesoriów dostępny jest mechanizm do blokowania kłódką dźwigni wyłącznika.

Wyłączniki różnicowonadprądowe P1RE…

Nowe wyłączniki różnicowonadprądowe P1RE… oferują możliwość zastosowania styków pomocniczych i są wyposażone w podwójną dźwignię, która umożliwia rozróżnienie zadziałania poszczególnych wyzwalaczy. Posiadają również nowy projekt bariery izolującej zaciski przyłączeniowe. Oznacza to, że niezależnie od zastosowanego przekroju przewodu, wyłączniki posiadają stopień ochrony IP20 również na zaciskach przyłączeniowych.

Wyłączniki dostępne są w zakresie do 40A, wykonaniu 1P+N, z charakterystyką typu AC lub A, prądem różnicowym zadziałania 30mA i 300mA oraz charakterystyką zadziałania typu C.

 

Zaciski wyłączników różnicowonadprądowych są geometrycznie wyrównane z zaciskami wyłączników nadprądowych, by umożliwić ich połączenie jednym złączem zasilającym.

W ofercie dostępne są zestyki pomocnicze, takie same, jak stosuje się do wyłączników nadprądowych (brak konieczności zakupu osobnych kodów).