Adresy

LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 3
55-330 Błonie k/Wrocławia
tel. +48 71 79 79 010
faks +48 71 79 79 020
info@LovatoElectric.pl

KRS 0000223099
Sąd Rejonowy dla m.
Wrocław-Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 8951825431
REGON 933041904
Kapitał zakładowy 7 800 000 zł

Biura regionalne:

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań
tel. +48 501 464 191
Poznan@LovatoElectric.pl

Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Dąbrówki 16 40-081 Katowice tel./faks: +48 32 781 08 00
Katowice@LovatoElectric.pl