Generatorske grupe

Proizvodi i rješenja za generatorske setove

LOVATO Electric nudi velik izbor električnih uređaja za kontrolu i nadzor agregata koji se koriste i kao glavni generatori napajanja i kao pomoćni izvori u slučaju nužde. Inteligentni upravljački generatorski setovi nadopunjuju širok spektar elektromehaničkih i elektroničkih komponenti za preklapanje, zaštitu i upravljanje.

Povezani proizvodi

engine protection

Engine protection

stand-alone gen-set controllers

Stand-alone gen-set controllers

AMF gen-set controllers

AMF gen-set controllers

paralleling controllers for mains-generators

Paralleling controllers for mains-generators

contactors

Sklopnici

pushbuttons and selector switches

Tipkala i birači

signal towers and beacons

Signalni stupovi i signalna svjetla

rotary cam switches

Okretne grebenaste sklopke

switch disconnectors

Tropolna rastvna sklopka

fuse holder

Držači osigurača

miniature and residual circuit breakers

Minijaturni prekidači i prekidači zaostale struje

surge protection devices

Uređaji za zaštitu od prenapona

earth leakage realys

 

monitoring relays

Nadzorni releji

current transformers

Current transformers

automatic battery chargers

Automatski punjači za baterije

automatic transfer switch controllers

Uređaj za nadzor automatskog preklapanja mreža

sotware and application

Softver i aplikacije

Svi proizvodi