Deklaracije proizvoda

Potrebne su nam određene informacije kako bi Vas obavijestili oko mogućih promjena u deklaracijama. Molimo Vas da napišete valjanu e-mail adresu na koju ćete zaprimiti deklaraciju.

Deklaracije proizvoda su isključivo na Talijanskom ili Engleskom jeziku.

DEKLARACIJA ZA OPASNE TVARI
                    Upload Excel file with Codes