Grupni katalog

General catalogue complete 2021-2022

Download the catalogue >>

New products 2023
catalogue

Download the catalogue >>

Initial pages – New products 2021-22

01 – Zaštitni prekidači motora

02 – Sklopnici

03 – Preopteretni releji

04 – Elektromehanički pokretači i kućišta

05 – Soft starter

06 – Frekventni pretvarači

07 – Tipkala i izborne sklopke

08 – Signalni stupovi i signalna svjetla

09 – Krajnje, mikro i nožne sklopke

10 – Safety relays

11 – Grebenaste sklopke

12 – Rastavne sklopke

13 – Ulošci osigurača i podnožja

14 – Ulošci osigurača i podnožja

15 – Odvodnici prenapona

16 – Modularni sklopnici i drugi modularni uređaji

17 – Diferencijalni releji

18 – Vremenski releji

19 – Zaštitni releji

20 – Mjerači nivoa

21 – Releji za opću namjenu

22 – Mikro PLC-ovi i HMI

23 – AC-DC pretvarači

24 – Automatski punjači akumulatora

25 – Digitalni mjerni instrumenti i strujni transformatori

26 – Automatski regulatori faktora snage i tiristorski moduli

27 – Automatski uređaji za preklapanje

28 – Upravljanje generatorskim setovima

29 – Regulatori vatrogasnih pumpi

30 – Softveri i aplikacije

31 – Dodatni moduli i pribor