LOVATO Electric obnavlja svoju postojeću ponudu sklopnika

LOVATO Electric obnavlja svoju postojeću ponudu sklopnika novim veličinama. Novi sklopnici su nazivnih vrijednosti 265A, 330A i 400A AC-3 (400V) za aplikacije upravljanja motorom, 450A, 500A i 600A u AC-1 kategoriji. Dostupni su u 3-polnoj i 4-polnoj verziji.

Nova veličina, radi bolje prilagodbe potrebama tržišta, najkompaktnija je trenutačno na tržištu; 3-polni sklopnici široki su samo 140 mm, jednake vrijednosti  kao i kompaktni prekidači, što omogućuje brzo sastavljanje kompaktnih startera.

Novi sklopnici imaju elektronički kontroliranu AC/DC zavojnicu za znatno smanjenu potrošnju i širok raspon nazivnog napona (npr. samo jedna zavojnica za 100…250 V AC/DC), što osigurava rad bez neizvjesnosti, čak i pod jako promjenjivim uvjetima napona napajanja.

Stezaljke za napajanje svitka su 4: 2 se mogu spojiti na gornju stranu sklopnika i 2 na donju stranu, za udobnije spajanje. I zavojnice i energetski kontakti su dostupni kao rezervni dijelovi i lako ih je zamijeniti kada je to potrebno.

Prednji pomoćni kontakti niskog profila omogućuju brzo i jednostavno ožičenje. Na 3-polne sklopnika može se montirati do 6 kontakata, a na 4-polne sklopnike do 8. Osim toga, do 8 kontakata može se montirati na bočne strane.

Dostupni su različiti dodaci za olakšavanje sastavljanja funkcionalnih i sigurnih ormara: zaštite energetskih priključaka, izolacijske fazne barijere, komplet za proširenje terminala za spajanje velikih žica i stopica i komplet za spajanje za sastavljanje preklopnih, reverzibilnih i zvijezda trokut startera.

Vodoravna mehanička blokada postavlja se u ravnini između dva sklopnika bez povećanja ukupnih dimenzija sklopa. Blokada je također dostupna u okomitoj verziji. Praktično pričvršćivanje na ploču postiže se zahvaljujući jednostavnom pristupu rupama za pričvršćivanje i dodatkom za pritezanje stezaljki  sa samo jednim alatom.

Prednji mehanički indikator pokazuje je li sklopnik otvoren ili zatvoren. Sklopnici BF265, BF330, BF400 u skladu su sa strogim željezničkim propisima za rad pod udarima i vibracijama (IEC 61373), a plastika korištena u njihovoj konstrukciji u skladu je sa zahtjevima za ponašanje u slučaju požara EN 45545. Također imaju cULus certifikat.