Řízení motorgenerátorů

Výrobky a řešení pro řízení motorgenerátorů

LOVATO Electric Pro řízení a dohled nad hlavním i záložním zdrojem elektrické energie může uživatel využít jedno z mnoha řešení, které LOVATO Electric nabízí. Inteligentní jednotky pro řízení chrání široké spektrum elektromechanických i elektronických komponentů motoregenerátorových rozvaděčů.

Související produkty

engine protection

Jednotky řízení motorů

stand-alone gen-set controllers

Jednotky řízení samostatných motor-generátorů

AMF gen-set controllers

Jednotky řízení záložních motor-generátorů

paralleling controllers for mains-generators

Jednotky řízení motor-generátorů s paralelním chodem

contactors

Stykače

pushbuttons and selector switches

Tlačítka a voliče

signal towers and beacons

Sloupce a světelné
indikátory

rotary cam switches

Vačkové spínače

switch disconnectors

Odpojovače

fuse holder

Základny držáků pojistek

miniature and residual circuit breakers

Magneticko-tepelné a diferenciální jističe

surge protection devices

Přepěťové ochrany

earth leakage realys

Diferenciální zemnící relé

monitoring relays

Měřicí a regulační relé

current transformers

Proudové transformátory

automatic battery chargers

Automatické nabíječky baterií

automatic transfer switch controllers

Automatické síťové přepínače

sotware and application

Software a aplikace

Všechny produkty