Certifikace

LOVATO Electric byla jednou z prvních firem v oboru, která v roce 1992 získala certifikát systému řízení kvality splněním standardů ISO 9001.

LOVATO Electric implementovala a udržuje systém certifikace environmentálního managementu a to v souladu se standardy ISO 14001.

Dlouhodobý závazek společnosti LOVATO Electric k úsporám energie a racionálnímu řízení spotřeby byl potvrzen dosažením ISO 50001 pro systém řízení energie (EMS).

LOVATO Electric implementovalo ISO 45001(Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) již v roce 2014.

Společnost LOVATO Electric definovala jako svou firemní politiku dosažení cílů vyplývajících z výše uvedených systémů řízení.

Naše laboratoře jsou oprávněny a certifikovány k provádění typových zkoušek pro certifikací emisí v systému ACAE/LOVAG, které jsou uznávány Evropskou unií platí celosvětově (nízkonapěťové spínací a řídící přístroje).

LOW VOLTAGE AGREEMENT GROUP

ASSOCIAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
(Italská asociace pro certifikaci elektrických zařízení)