Nové bezpečnostní relé SR…

Společnost LOVATO Electric, která vždy dbá na bezpečnost, rozšířila svůj katalog o novou řadu bezpečnostních relé SR….

Bezpečnostní relé LOVATO Electric jsou navržena tak, aby pokryla nejběžnější kategorie rizik, a to až do kategorie 4 s výkonnostní úrovní PLe podle normy  ČSN EN 13849-1, která je součástí rámce směrnic o strojních zařízeních.

Nabídka se skládá ze 2 řad pro celkem 7 jednotlivých kódů pro bezpečné monitorování a ovládání bezpečnostních obvodů spojených s riziky pro obsluhu i strojní zařízení.

Řada SRB… byla navržena pro nouzové zastavení, bezpečnostní spínače, magnetické snímače a mechanické bezpečnostní blokády, zatímco řada SRA… díky dostupnosti multifunkčního kódu s voličem na čelním panelu pokrývá všechny výše uvedené aplikace a také dvouruční ovládací zařízení a bezpečnostní zařízení s výstupy OSSD (fotoelektrické závory, štítky RFID, laserové skenery atd.).

Nabídka zahrnuje také dodatečný modul bezpečných výstupů, který rozšiřuje počet dostupných reléových výstupů, a umožňuje tak ovládat více strojů najednou..

Pokrytí mnoha aplikací malým počtem jednotlivých kódů nové řady výrazně zjednodušuje řízení skladu. Nešetří však jen peníze: díky kompaktním rozměrům šetří jednotky místo v rozváděči, přičemž moduly řady SRB… mají šířku pouhých 17,8 mm.

Díky speciálním odnímatelným šroubovým svorkovnicím se relé řady SR… snadno připojují, což znamená rychlou instalaci a méně chyb při kabeláži.

Diagnostické LED diody na předním panelu usnadňují odstraňování závad na externích řídicích obvodech.

Nová bezpečnostní relé mají homologaci cULus pro severoamerický trh a TÜV v souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Zajistěte bezpečnost svých systémů s LOVATO Electric!