Enerji yönetimi

Enerji verimliliği

LOVATO Electric şebeke elektrik paramatrelerini ve enerji tüketimi izleme için geliştirdiği modern cihazları ile enerji yönetiminde bütün bir çözüm sağlayabilmektedir.
Günümüzde firmalar, rekabet amacıyla tesislerindeki enerji tüketimini doğru şekilde yönetmesinin yanı sıra, mevcut kaynakların da verimli kullanılmasına yöneltmiştir, bu da işletme maliyetlerini en aza indirirken çevre faktörlerine daha duyarlı hale getirmiştir.
Bu sonuçlar, bütün verilerin incelenmesi, verilerin analizi ve enerji tüketiminin raporlanması ihtiyacını doğurmuştur.

İlgili ürünler

surge protection devices

Otomatik güç faktörü düzeltme regülatörleri

current transformers

Arayüz koruma sistemi birimi

stand-alone gen-set controllers

Otomatik transfer şalter kontrolörü

AMF gen-set controllers

Yumuşak yolvericiler

earth leakage realys

Değişken hızlı sürücüler

engine protection

Ölçüm cihazları

engine protection

Ölçüm aletleri

current transformers

Güç analizörleri ve EASY BRANCH  sistemi

PLC

Mikro PLC’ler

PLC

Jeneratör üniteleri kontrolörleri

automatic transfer switch controllers

Yangın kontrolörleri

Tüm ürünler