Podnikové novinky

Nové DMG… analyzátory sítě

Společnost LOVATO Electric představuje novou generaci analyzátorů sítě s širokoúhlým barevným displejem LCD.

Velký širokoúhlý barevný displej LCD (4,3″) zajišťuje jasné a čitelné zobrazení parametrů síťové analýzy, a to při zachování klasické vrtací šablony (92×92 mm), která zajišťuje dokonalou kompatibilitu se standardními řešeními čelního panelu. Měření se zobrazují v podobě grafů průběhů, polárních diagramů a harmonických spekter až do 63. řádu, a nabízejí tak vše potřebné k analýze stavu systému.

Jednou z význačných vlastností řady DMG… je inteligentní programování. Technologie NFC umožňuje konfigurovat a nastavovat parametry, i když zařízení není napájeno: stačí si do chytrého zařízení stáhnout aplikaci LOVATO NFC App z obchodu Google Play (Android) nebo App Store (iOS). Všechny parametry lze konfigurovat a nastavit pomocí uživatelsky přívětivého programovacího softwaru.

Díky široké škále komunikačních možností lze analyzátory DMG… integrovat do systémů energetického dohledu a zajistit tak vyčerpávající analýzu všech vektorů. Tyto nové přístroje jsou k dispozici s integrovanými porty RS485 a Ethernet a lze je rozšířit až o 3 moduly EXP…, které přidají další vstupy, výstupy a komunikační porty.

Možnost kombinovat digitální a analogové vstupy umožňuje integrovat do systému provozní parametry, jako je spotřeba plynu a vody, hladina v nádržích s kapalinami, teplota, tlak a mnoho dalších, a zajistit tak plnospektrální energetický management. Všechna měření jsou mimořádně přesná a certifikovaná pro shodu s mezinárodními normami pro měřicí přístroje, včetně: IEC/EN/BS 62053-22 (třída 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (třída 1) a IEC/EN/BS 61557-12 (třída 0,5).

Analyzátory výkonu DMG… s integrovanou logikou PLC nabízejí mimo jiné také jednoduchou časovou automatizaci a logickou kombinaci žádaných hodnot a digitálních vstupů pro řízení výstupů signálu. V neposlední řadě mohou modely DMG8000 a DMG9000 fungovat také jako webové servery, pro:

nastavení všech parametrů nejen z čelního panelu skříně, ale také z libovolného prohlížeče;
ukládání naměřených dat do vnitřní paměti;
zobrazení naměřených hodnot v grafické a tabulkové podobě.
Tento inovativní výrobek je také vybaven: programovatelnými LED diodami na předním panelu, 10 jazyky rozhraní, krytím IP65 a optickým portem na zadním panelu pro aktualizaci firmwaru a připojení k programovacímu softwaru.

Díky kompatibilitě se vstupním dataloggerem EXCGLA01 společnosti LOVATO Electric, který je klíčovým prvkem pro plně moderní systém monitorování energie, jsou data získaná z provozních zařízení nebo okolních senzorů pro jakýkoli typ energetického vektoru (voda, vzduch, plyn, elektřina nebo pára) s kompatibilním protokolem nejen zpřístupněna integrovaným webovým serverem, ale lze je také přenášet do dohledového softwaru Synergy společnosti LOVATO Electric nebo předávat na vzdálené servery ve formátech vhodných pro další zpracování.